Nautische Instrumenten

Vroeger was navigeren op zee een kunst. Informatie over de zee en de kust waren nauwelijks aanwezig.
Toen deze informatie steeds meer beschikbaar werd,
moest de navigator veel energie steken in het
verzamelen van zijn informatie. Er werden
astronomische waarnemingen gedaan op zee en langs de kust
moest
worden gepeild. Er werden veel vaardigheden van de stuurman geëist. Het was vaak niet eenvoudig om met de
diverse navigatie-instrumenten
om te gaan.

Met de komst van de automatische plaatsbepaling en de elektronische zeekaart verschuift het aandachtsgebied van de stuurman.
Hij hoeft
weinig energie te steken in het verzamelen van de informatie. Die komt automatisch op hem af.
Zijn taak is nu verschoven naar het evalueren,
interpreteren en prioriteren van de informatie om hierop zijn beslissingen te baseren. 

In dit boek vindt de navigator informatie over de hierbij te gebruiken navigatie-instrumenten en -systemen.
Het accent ligt hierbij niet alleen
op de werking en de uitvoering, maar vooral op de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de apparatuur. Veranderingen in de nautische wereld gaan steeds sneller. Ook wetgeving wordt steeds aangepast aan de modernisering.

Auteur: Dirk Reedijk

Op voorraad
SKU
61.99.99.132
€ 39,50

Snelle verzending

Altijd de beste kwaliteit!

Vrreger was navigeren op zee een kunst. Informatie over de zee en de kust waren nauwelijks aanwezig. Toen deze informatie steeds meer beschikbaar werd, moest de navigator veel energie steken in het verzamelen van zijn informatie. Er werden astronomische waarnemingen gedaan op zee en langs de kust moest worden gepeild. Er werden veel vaardigheden van de stuurman geëist. Het was vaak niet eenvoudig om met de
diverse navigatie-instrumenten
om te gaan.

Met de komst van de automatische plaatsbepaling en de elektronische zeekaart verschuift het aandachtsgebied van de stuurman. Hij hoeft weinig energie te steken in het verzamelen van de informatie. Die komt automatisch op hem af.
Zijn taak is nu verschoven naar het evalueren,
interpreteren en prioriteren van de informatie om hierop zijn beslissingen te baseren. 

In dit boek vindt de navigator informatie over de hierbij te gebruiken navigatie-instrumenten en -systemen. Het accent ligt hierbij niet alleen op de werking en de uitvoering, maar vooral op de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de apparatuur. Veranderingen in de nautische wereld gaan steeds sneller. Ook wetgeving wordt steeds aangepast aan de modernisering.

Vanaf 1 juli 2012 wordt ECDIS gefaseerd ingevoerd voor passagiersschepen groter dan 500 GT en andere schepen groter dan 3000 GT die onder SOLAS vallen. Ook het STCW, de internationale wetgeving die de competentie van de zeeman voorschrijft,
is per 1 januari 2012 aangepast. Hierin wordt ECDIS expliciet genoemd.

In deze druk zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd om aan deze veranderingen tegemoet te komen. In het hoofdstuk over satellietplaatsbepaling is een stuk opgenomen over SBAS. Er is een apart hoofdstuk opgenomen over AIS. Het hoofdstuk over ECDIS en IBS is geheel herzien en aangepast aan de inhoud van de IMO model course 1.27 over ECDIS. Ook het hoofdstuk over radar heeft een facelift gehad.

Er is meer verband gelegd tussen de verschillende instrumenten en systemen. Om het geheel overzichtelijk en duidelijk te houden is het boek in kleur uitgevoerd.

Auteur: Dirk Reedijk